جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians

جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians

باربارین ها یا به گویش خودمان بربر ها ! از سرباز های رده اول بازی جذاب و اعتیاد آور کلش اف کلنز هستند . باربارین ها سربازانی هستند با موهای بلوند و ظاهری لگد مال شده !!! با پوشش نسبتا اسکاتلندی !!!  با صورتی عصبانی که موجب جذابیتش میشود :))) در بازی کلش اف کلنز باربارین ها اولین سربازانی هستند که شما در اختیار دارین ! و بهترین گزینه برای حمله (Attack) با لول پایین هستند !



جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians





جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians



جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians




جزئیات ارتقا باربارین ها | Barbarians





Barbarian Level 1


Barbarian Level 1







Barbarian Level 2


Barbarian Level 2







Barbarian Level 3


Barbarian Level 3







Barbarian Level 4


Barbarian Level 4







Barbarian Level 5


Barbarian Level 5







Barbarian Level 6


Barbarian Level 6








برچست ها : ///////////////