جزئیات ارتقا بالون | Balloon

جزئیات ارتقا بالون | Balloon

بالن ها در بازی کلش اف کلنز (Balloons) : بالن ها بطور کلی نیرو ششم در سرباز خانه ی Breakers میباشند که شما میتواند با ارتقا دادن سرباز خانه ی خود به لول 6 به این نیرو دست پیدا کنید ! بالن ها از دست دفاعی های زمینی همچون مورتار (Mortar) و توپ ها اهنی (Cannon) در امان خواهند بود ! و هیچ آسیبی از این دو به بالن ها نخواهد رسید !  بالن ها هم مثل جاینت (Giant) ها در اولین قدم به سراغ نیرو های دفاعی حریف میروند و سعی در تخریب آنها دارند ! و تا تمامی آنهارا از بین نبرند ! به سراغ هدف دیگری نخواند رفت !

جزئیات ارتقا بالون | Balloon
جزئیات ارتقا بالون | Balloon
جزئیات ارتقا بالون | Balloon


جزئیات ارتقا بالون | Balloonاستراتژی حمله با بالن در بازی کلش اف کلنز


1 _ زمانی که قصد دارین با بالون به دشمن حمله کنید ! باید هواستون به هوایی زن (Air Defenses ) دشمن باشه ! بهترین عملکرد برای حمله با بالون اینه که قبل از هرکاری هوایی زن - ویزارد تاور (Wizad Towr) و آرچر تاور (Archear Tower) رو از کار بندازین و بعد از اون چند بالون رو رها کنید تا مپ حریف رو از بین ببرند


 


برچست ها : ///////////