جزئیات ارتقا کمانداران | Archers

جزئیات ارتقا کمانداران | Archers

کماندار (Archer) یکی دیگر از سرباز های رده اول بازی کلش اف کلنز است . سربازی مونث و زیبا با موهای صورتی شکل و چشمانی بادومی که لباسی سبز بر تن دارد با شنلی که وی را همانند تیرانداران Elf نمایان میکند. کماندار (Archer) هدف خاصی را دنبال نمیکند و هرچه را که در محدوده ی خود ببیند مورد حمله قرار میدهد . اچر دومین سرباز در سرباز خانه (Barracks) است . که شما با آپدیت کردن سرباز خانه ی خود میتوانید به آرچر دسترسی پیدا کنید.

جزئیات ارتقا کمانداران | Archers
ویدئو حمله با کمانداران | Video Attack with Archer


Archer Level 1


Archer Level 1Archer Level 2


Archer Level 2Archer Level 3


Archer Level 3Archer Level 4


Archer Level 4Archer Level 5


Archer Level 5Archer Level 6


Archer Level 6
برچست ها : /////////////////