خبر : گالری تصاویر بیلد ۱۰۱۲۲ ویندوز ۱۰

خبر : گالری تصاویر بیلد ۱۰۱۲۲ ویندوز ۱۰

مایکروسافت دیشب بیلد ۱۰۱۲۲ ویندوز ۱۰ را برای کاربران اینسایدر گروه Fast منتشر کرد. شما هم اگر جزو کاربران اینسایدر گروه Fast هستید به راحتی می توانید این به روز رسانی را دریافت کنید. اما اگر جزو کاربران اینسایدر گروه Slow هستید، با آموزشی که دیشب در اختیار شما قرار دادیم، به راحتی می توانید بین کاربران اینسایدر گروه های Fast و Slow جابجا شوید و با قرار گرفتن در بین کاربران اینسایدر گروه Fast، این به روز رسانی را دریافت کنید.

همانطور که انتظار می رود، هر بیلد جدید با ویژگی های جدیدی نیز همراه خواهد بود و این بیلد هم با خود ویژگی های جدیدی را به همراه داشت که در خبری آن ها را به اطلاع شما رساندیم. همچنین هر بیلد جدید مشکلاتی را نیز به همراه دارد، که مشکلات مربوط به بیلد ۱۰۱۲۲ را نیز در خبری به اطلاع شما رساندیم.

حال تصاویر مربوط به بیلد ۱۰۱۲۲ را با هم می بینیم، تا بیشتر با این بیلد آشنا شویم.

screen_shot_2015-05-20_at_2.03.02_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.03.45_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.04.34_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.05.12_pm (1)

screen_shot_2015-05-20_at_2.05.12_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.05.21_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.05.59_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.06.16_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.06.53_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.07.32_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.07.51_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.08.00_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.08.32_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.09.06_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.09.37_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.10.11_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.10.28_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.11.02_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.11.19_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.12.24_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.12.57_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.13.14_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.13.48_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.20.23_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.20.49_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.21.08_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.21.52_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.22.19_pm

screen_shot_2015-05-20_at_2.22.36_pm


برچست ها : /////////