Angry Birds Fight!

Angry Birds Fight!

در این بازی پازل شما باید به رقابت با سایر بازیکنان در سراسر جهان بپردازید و سعی کنید در اسرع وقت پرنده های هم شکل را کنار هم چیده و امتیاز بالا را قبل از رقیبان خود بدست آورید.

دانلود


برچست ها : //////////////