Spot The Differences

Spot The Differences

آیا می‌توانید تمام تفاوت‌ها را کشف کنید؟!
یک بازی یافتن تفاوت برای دستگاه اندرویدی شما! روند کار ساده است تنها کافیست تفاوت‌های دو شکل را بیابید و آن‌ها را مشخص کنید!
برای این‌کار تنها زمان محدودی در اختیار دارید و دقت داشته باشید هر بار که مکان اشتباهی را به عنوان تفاوت انتخاب کنید از زمان شما اندکی حذف می‌شود!...

دانلود


برچست ها : ////////////////////////